Khả năng toán học của trẻ

Category: Giáo dục

Từ 2 tuổi trẻ bắt dầu nảy sinh ý thức về con sô': Ý thức về con số của trẻ, có quan niệm cho rằng piiát triển theo thứ tự 1, 2, 3. Nhưng hãy quan sát người mẹ cho con bú, trẻ bú hết một vú trẻ lại ngoái đầu sang vú kia, vì trẻ biết mẹ có 2 bầu vú. Cũng giống như khi trẻ vẽ mặt, thường quên vẽ mũi và mồm, nếu có vẽ thêm vào thì chỉ là nghĩ đến thì vẽ chứ không có khái niệm chứng minh tài chính du học Hàn Quốc từ 1 đến 2. Nhưng khi trẻ vẽ ra một con mắt thì lập tức nghĩ đến vẽ tiếp con mắt thứ hai; và nghĩ rằng chỉ vẽ một mắt là không đúng. Từ đó thấy rằng ý thức về con số của trẻ không phải nhất thiết theo thứ tự từ 1 đến 2,3 mà còn có thể từ "2" để bắt đầu hiểu về con sô'.

Khả năng toán học của trẻ

Đến khoảng 3 tuổi, đại bộ phận trẻ đều có thể hiểu thế nào là "3", những trẻ không dich vu chung minh tai chinh du hoc thể hiểu số "3", cũng hiểu "2" còn từ sô' "3" trỏ lên đểu hiểu là "nhiều". Trẻ trên 5 tuổi đã đếm được đến 50, nhưng con sô" có thể tự do vận dụng được chỉ đến trên dưói sô' 10. Đặc trưng biểu lộ tài năng toán học của trẻ. Có một sô' trẻ khi còn rất nhỏ đã biểu lộ năng lực ghi nhố và năng lực tính nhẩm rất tốt. Các cháu đó hết sức hứng thú vối việc thích phân'loại, thích so sánh và suy luận, đốì với sự vật không hợp lô gích rất khó chấp nhận và rất thích chơi các loại cò. 

Những trẻ này nếu view more được bồi dưỡng kịp thòi sẽ có thể lộ rõ tài năng siêu phàm về toán sô". Phuong pháp bồi dưỡng hứng thú với toán học. Vai trò chính của bô mẹ không phải là dạy con đếm sô hoặc tính toán, mà là khơi gợi và bồi dưỡng cho trẻ hứng thú với toán học và có sức cảm thụ về mối quan hệ giữa toán học với không gian. Thí dụ, lấy hạt đậu hoặc cúc áo v.v… để vào trong hộp, mẹ và con luân lưu mỗi người nắm lên một nắm rồi đếm xem ai nắm được nhiều; để cho trẻ chia bánh kẹo trong nhà, bô" mấy cái, mẹ mấy cái, bản thân trẻ mấy cái, tất cả là mấy cái. 

Để trẻ chơi các trò vui tương tự như thê' vừa nhẹ nhàng lại vừa tập đếm sô", học tính toán. Nên chú ý là các trò chơi về sô" học thường làm trẻ chóng mệt căng thẳng đầu óc, nên mỗi lần chơi không nên dài quá làm trẻ mất hứng thú. Nhiệm vụ của bạn chỉ cần làm cho trẻ phát hiện thấy hứng thú của toán học đồng thời trong sinh hoạt thường ngày tạo điều kiện cho con thường xuyên tiếp xức với việc vận dụng tri thức về toán học thì không khó trong việc gợi dẫn hứng thú về việc học toán cho trẻ.

Related Articles